БДЖ продава на търг сграда в Панагюрище

0

Правителството разреши „Холдинг БДЖ” ЕАД да продаде неоперативен актив – сграда в гр. Панагюрище. Това съобщиха от МС след редовното заседание на кабинета.

Разрешението предвижда продажбата да се извърши чрез електронен търг при условията и по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

По този начин „Холдинг БДЖ“ ЕАД ще реализира приходи, необходими за подобряване на финансовото му състояние.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.