БЕХ реши: Хвърчат глави в държавната енергетика

0

С поредица от свои решения ръководството на „Български енергиен холдинг“ извърши смени в ръководствата на стратегически за страната енергийни обекти, предава БНТ.

„Мини Марица-изток“ ЕАД

Днес, 15.04.2024 г., с решение на Съвета на директорите (СД) на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД е извършена промяна в ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД. На мястото на инж. Илза Чинкова, като член на Съвета на директорите, застава Тодор Тодоров. С решение на СД на „Мини Марица-изток“ ЕАД от днес, той е избран за изпълнителен директор. Тодор Тодоров е заемал длъжността изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД от януари 2009 г. до февруари 2011 г., както и през януари 2022 г.

Национална електрическа компания

На мястото на Момчил Ванов, като член на Съвета на директорите, застава Деян Иванов. Работата му е тясно свързана със сектор Енергетика – бил е главен експертен сътрудник в Парламентарната комисия по енергетика, член на УС на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, а от февруари 2017 г. до юни 2018 г. е Председател на СД на БНЕБ ЕАД.

„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД взе решение и за приемане оставката на Свилен Спасов като член на СД на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД. В СД на дружеството влиза Георги Добрев, който е с дългогодишен опит в областта на енергетиката, като от август 2020 г. до февруари 2022 г. е член на КЕВР, а от декември 2014 г. до август 2020 г. заема длъжността член на СД на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД.

АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД (ICGB) – компанията – оператор на газовата връзка с Гърция

Промяна е гласувана и в Надзорния съвет на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД – на мястото на Момчил Ванов, като член на Надзорния съвет влиза Румяна Петрова. Нейният професионален път също е в областта на Енергетиката, като е заемала следните длъжности в Дирекция „Правна“ в „Булгаргаз“ ЕАД – главен юрисконсулт, заместник директор Дирекция и директор Дирекция. Предстои свикване на Общо събрание на акционерите на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД за вземане на решение.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, до провеждане на нови конкурсни процедури, посочват от БЕХ.

Миналата седмица от постовете си бяха освободени още началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Деляна Панайотова, като на нейно място застава старият началник на ДНСК инж. Лиляна Петрова.

Уволнен само след 10 месеца беше и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Ясен Йорданов, а неговият пост зае временно Йордан Вълчев, който е член на Управителния съвет на АПИ.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.