ЕС публикува решението за Шенген (ДОКУМЕНТ)

0

Решението на Съвета на Европейския съюз от 30 декември 2023 г. за приемането на България и Румъния в Шенген по въздух и вода от 31 март 20204 г. е публикувано в Официалния вестник на ЕС.

Това означава, че то влиза в сила официално.

От 31 март 2024 г. няма да има проверки на пътниците по вътрешните въздушни и морски граници на ЕС между България и Румъния, и останалите страни от Шенгенското пространство. Тази дата съответства на промяната на зимното/лятното разписание, определено от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), предаде БНР.

В решението се посочва, че по технически и оперативни причини е целесъобразно първо да бъдат премахнати проверките по вътрешните въздушни и морски граници възможно най-скоро през 2024 г. Тези проверки следва да бъдат премахнати на първата възможна дата, съответстваща на сезонната промяна на графика на IATA.

Съветът на ЕС следва да вземе допълнително решение с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния за определяне на подходяща дата за премахване на проверките по вътрешните сухопътни граници, като се вземат предвид съответните технически и оперативни договорености по тези граници и актуалното състояние на взаимното сътрудничество. Държавите членки и Комисията следва да работят, за да дадат възможност на Съвета да вземе такова решение.

Според приетото решение, от 31 март 2024 г. проверките на лица на вътрешните въздушни и морски граници със и между България и Румъния се премахват и разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, посочени в приложението, се прилагат за България и за Румъния както помежду им, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.

Съветът ще се стреми да вземе решение за премахване на проверките на лица на вътрешните сухопътни граници. Това решение ще се вземе от Съвета с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. на Република България и Румъния.

Цялото решение може да видите ТУК.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.