Хайде, честито! Семейства от район „Витоша“ ще връщат компенсациите за ясла

0

Честито! Повече от 30 семейства от район „Витоша“ в столицата ще трябва да върнат компенсациите, които са получили заради липса на места за децата им в детска ясла. Това съобщи сайтът detskitegradini.com.

От 2021 г. родителите имат право на компенсации за това, че децата им не са приети на детска градина, но за целта трябва да отговарят на няколко условия. Сред тях са детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други. Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица. Обучението освен това трябва да е в поне четири образователни направления, определени в съответния държавен стандарт. От юли 2022 г. към обхвата на мярката бяха добавени и неприетите в ясла деца (до 3 г.) – с правителствено постановление. При тях условието е родителите да са сключили договор за обучение или с частна детска ясла, или с физическо лице. 

В случая в район „Витоша“ родителите са декларирали, че договорът им за обучение е сключен с частна детска ясла, но реално той е бил сключен с детски център, което постановлението не разрешава. Т.е. те са декларирали неверни данни, които първоначално са заблудили районната администрация, обясниха оттам. Поради тази причина компенсациите им занапред се спират, а получените до момента следва да бъдат върнати. Става дума за около 10-12 хиляди лева за всички над 30 родители, като при някои сумата е малка – например за 1-2 месеца (месечната помощ е 413 лв.), но за други е доста висока – между 2000 и 2500 лв. По тази причина от район „Витоша“ са дали срок за връщане на получените средства до към 1 септември.

На въпрос защо преди да бъдат преведени парите документите не са били проверени, от района обясняват, че във „Витоша“ постъпват най-много заявления за изплащане на компенсации, че ресурсът им е бил ограничен, както и че досега са се доверявали на родителите. Занапред обаче ще се правят по-щателни проверки на декларираното в подадените от тях документи. „Става дума за средства от държавния бюджет, които подлежат на одитиране, те трябва да се възстановят, ако са дадени неправомерно“, казват от район „Витоша“ пред „Сега“.

Родители от други райони също споделят във Фейсбук, че помощите им са спрени – например заради това, че договорът за обучение с частната детска градина не обхваща 4 образователни направления. Те обаче недоумяват как за предишен период са получили компенсации, а сега им се отказват такива, въпреки че нямат промяна в декларираните данни. „Не разбирам защо веднъж бяхме одобрени и ни се заплати сума за компенсация по същия договор със същата градина. Това, което не ми е ясно, е как при първото подаване на документи два месеца след това има превод. А сега за следващия период за март и април вече изведнъж не е окей договора?“, пита майка. Очевидно в подобни случаи от общините откриват несъответствията постфактум – след проверка, а не преди да се отпуснат средствата, за което обаче отговорност следва да носи съответната община. „В някои общини дори не са си чели наредбата и след това искат от хората да връщат пари. Защо родителите трябва да страдат, защото някой служител е недогледал“, пита майка със спрени компенсации.

Казусите свидетелстват за известно неразбиране по отношение на критериите, даващи възможност да се получават съответните компенсации – както у родителите, така и в самите общински администрации, както свидетелстват родители. По принцип правилата следва да са на видно място в сайтовете на общините у нас, но и да се разясняват при нужда от общинските служители.

От 2021 г. до март 2023 г. за компенсации на неприети в градина деца държавата е изплатила над 5.4 млн. лв. В сумата не се включват парите за компенсации на най-малките до 3 години, които се администрират от министерството на здравеопазването.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.