Колективен трудов договор дава по-добри условия за железничарите

0

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ днес сключи нов Колективен трудов договор за срок от 2 г. Той влиза в сила от 1 юни тази година.

Договорът бе подписан от генералния директор на компанията инж. Мария Генова, а от страна на синдикатите подписаха председателят на Синдиката на железничарите в България към КНСБ инж. Петър Бунев, председателите на Национален железничарски синдикат КТ “Подкрепа”, на Федерация на транспортните работници КТ „Подкрепа” и на СТСБ.

На срещата от страна на СЖБ присъстваха и членовете на преговорния екип инж. Ивайло Пенчев, Марин Куруджиков, инж. Иван Данчев и Юли Топалов.

С подписването на новия колективен трудов договор се постигат по-добри условия от досега действащите в заплащането на работниците и служителите, увеличаване на заплащането при полагане на нощен труд, социални придобивки, в това число и допълнително здравно осигуряване от началото на 2025 г.

Подписано бе и 4-годишно споразумение, което има основна цел постепенното преодоляване на изоставането на средната брутна работна заплата в компанията спрямо тази за страната, чрез поетапното увеличаване на МРЗ за компанията и достигане през 2027 г. минимум равнището на СБРЗ за страната. Споразумението предвижда и подобряване условията на труд, конкретни мерки за подобряване здравословното състояние и социалното положение на работещите в компанията.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.