Най-сетне: Край на „зеления” рекет

0

С предложения за промени в Закона за насърчаване на инвестициите се слага край на възможностите на зелени екологични неправителствени организации с рекетьорски маниер да бавят и обжалват процедурите по одобрение на обектите от национално значение.

Такива са изграждането на 7 и 8 реактор на АЕЦ Козлодуй, магистрали, тунели, мостове, жп линии и тези, свързани с националната сигурност, съобщава „Еко новини“. Съкращават се сроковете за произнасяне от компетентните органи при реализацията на тези проекти.

Въвеждат се следните промени:

– За големите инвестиционни проекти от национално значение се връща едноистанционното обжалване на екологичните оценки, със срок за произнасяне от Върховния административен съд до 6 месеца. Припомняме, че през 2017г. Народното събрание, за да спре умишленото блокиране на големи проекти от зелени НПО, въведе едноинстанционното обжалване. В последствие, както Еко Новини съобщи, под натиска на еколозите и на бившия министър Борислав Сандов, през 2022г.

– Парламентът извърши промени, които върнаха двуинстанционното обжалване.

– Въвежда се мълчаливото съгласие, когато в продължение на 14 дни Министерство на околната среда и водите не се произнесе по искане за Екологична оценка или ОВОС.

– Съкращават се два пъти сроковете за произнасяне от МОСВ и РИОСВ по екологичните процедури.

– Подобно на практиката във повечето европейски страни, сроковете за валидност на решенията по Оценка за въздействие върху околната среда(ОВОС) се удължават от 5 на 15 години.

– Променят се и текстове от Закона за устройство на територията(ЗУТ). Дава се възможност общите устройствени планове на общините да се променят със заповед на министъра на регионалното развитие или от областния управител. Не както беше досега с дълги процедури, които отнемат години. Така сериозно се облекчава работата на Общините и се дава възможност за развитие на селищните системи.

Съкращават се и сроковете за изграждане на обектите от „Стратегическа важност „, като тези от националната сигурност и енергетиката.

Всички тези промени ще дадат рязък старт на реализацията на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост и на всички големи инфраструктурни обекти.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.