Напрежение: Проверяват 540 баровци със скъпи автомобили

0

Данъчни проверяват произхода на парите на собственици на луксозни автомобили. През миналата година е стартирала кампания за предприемане на проверки и ревизии спрямо собственици на моторни превозни средства (МПС) от висок ценови клас, става ясно от отчета на НАП.

Първоначално са набелязани 625 души с луксозни автомобили, като от тях за по-щателна проверка са селектирани 540 души.

В резултат са възложени 505 проверки за установяване на факти и обстоятелства, 25 проверки за съпоставка на имуществото и доходите на набелязаните граждани и 1 ревизия.

74 контролни производства са приключили, като са установени несъответствия между дължимите и реално платените данъци в размер на 98 470 лв.

Съставени са 3 акта за административно нарушение, а двама души са подали коригиращи данъчни декларации за годишните си доходи и сами са посочили, че доходите им са по-високи от първоначално обявените. Проверките на НАП на хора с луксозни автомобили продължават и сега.

Предполагаемият размер на нанесени щети на хазната от организирани групи за данъчно-осигурителни измами през миналата година е 177,5 млн. лв., пише в отчета на Националната агенция за приходи за 2023 г. Това е увеличение с близо 20 на сто, или с 28,8 млн. лв. спрямо щетите, нанесени от организирани групи за предходната 2022 г., съобщи „Труд”. Данните може да показват, че през миналата година данъчната мафия се е активизирала и е разширила дейността си.

За 2021 г. щетите за хазната от организирани схеми за измами също са големи – за над 145 млн. лв., но са по-малки, отколкото през изминалата 2023 г. Реализираните измами през периода 2021-2023 г. са над 10 пъти по-големи от предполагаемите щети за хазната, нанесени от организирани групи през предходните две години. През 2020 г. размерът на тези измами е оценен на 41,3 млн. лв., а през 2019 г. – на 45,9 млн. лв.

За обяснението на тези данни може да има две причини. Първата е, че при управлението на служебните кабинети и правителствата на Кирил Петков и Николай Денков размерът на организираните данъчни измами е нараснал над десет пъти. Втората възможна причина е от НАП да са подобрили механизмите за идентифициране на престъпни схеми и наяве да изличат данъчни измами за по-големи суми.

В организирани схеми за данъчни и осигурителни измами през 2023 г. е установено, че участват 848 фирми и граждани, пише в отчета на НАП. Това е увеличение с над 25 на сто спрямо предходната 2022 г., когато в организираните схеми за измами е установено, че участват 676 лица. През 2021 г. техният брой е бил 743.

Явно през последните три години измамите стават значително по-мащабни, като преди това в тях са участвали повече хора и фирми, но са ощетявали хазната с по-малки суми. През 2020 г. са засечени 1331 участници в данъчно-осигурителни измами, което е значително повече, отколкото през миналата година, въпреки че през 2020 г. общата сума на измамите е била над 10 пъти по-малка.

През 2023 г. са написани 60 доклада за организирани данъчни и осигурителни измами. Въз основа на тези доклади са възложени 414 проверки и 115 ревизии, което е близо два пъти повече спрямо предходната година. В резултат с ревизионни актове са установени задължения към хазната в размер на 27 млн. лв. Това обаче е близо два пъти по-малко спрямо предходната година, когато установените при ревизиите задължения са за 52,2 млн. лв.

През миналата година в базата с данни на НАП за “Рискови субекти” са добавени 2636 имена на хора и дружества с изразен рисков профил на поведение, т. е. рискови по отношение на приходите в хазната. Това е малко повече от добавените в списъка на рисковите лица 2407 фирми и граждани през предходната 2022 г. През предходните години добавяните в списъка имена са 5252 през 2021 г., 726 за 2020 г. и 3885 за 2019 г.

В НАП имат редица критерии, по които преценяват дали дадена фирма или отделен човек имат рисково поведение. Тези критерии не се обявяват публично, за да не могат измамниците да ги заобикалят и така да избягват по-засилен контрол от страна на НАП.

Но например, ако един човек е бил собственик или шеф на фирма, която е уличена в участие в схема за източване на ДДС, този човек попада в списъка за “Рискови субекти”. Така, ако той регистрира нова фирма, дейността є ще бъде следена много внимателно от данъчните, с цел всеки опит за включване на фирмата във верига за ДДС измами да бъде предотвратен.

ГДБОП установиха 15 схеми за измами

Служители на НАП са командировани в ГДБОП за извършване на анализ на данъчна информация по оперативни разработки.

НАП работи заедно с прокуратурата при разследването на организираната престъпност, свързана с данъчни престъпления. Определени експерти от НАП работят в постоянния състав на специализирано междуведомствено звено за оказване на експертна помощ за подпомагане разследването на организираната престъпност, свързана с данъчни престъпления.

Освен това е подписано споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Софийска градска прокуратура и Национална агенция за приходите, в резултат на което е създадено аналитично звено за борба срещу данъчните и осигурителните измами. Споразумението цели осигуряване на необходимите условия за взаимодействие при разследванията по дела за престъпления против данъчната и осигурителната система на България. През миналата година при извършени анализи са идентифицирани 531 участници в измами.

В рамките на година служители на НАП, командировани в ГДБОП, са извършили анализ на данъчна информация по оперативни разработки от служители на ГДБОП, в резултат на което са идентифицирани 615 граждани и фирми, участници в 15 схеми за измами.

През миналата година в резултат на сътрудничеството на НАП с други институции е установена схема за търговия с моторни превозни средства, с участието на дружества, регистрирани съгласно Закона за ДДС, чрез която е нанесена щета на бюджета в размер на 6 млн. лв. Освен това е уведомена Държавна агенция за национална сигурност за установени случаи на съмнения за изпиране на пари.

НАП не може да събере 895 милиона лева

Събраните от НАП приходи през миналата година са с 895 млн. лв. по-малко от планираното.

Националната агенция за приходи през миналата година събра близо 895 млн. лв. по-малко от планираното, става ясно от отчета на НАП. През 2023 г. събраните от НАП приходи са в размер на 38 млрд. лв., което е с 2,3% по-малко от плана за годината. Изоставане от плана има както при приходите от ДДС, така и от корпоративния данък.

Въпреки неизпълнението, събраните от НАП приходи нарастват с 6,573 млрд. лв. (+20,9%) спрямо предходната година.

Приходите от ДДС през миналата година са в размер на 10,2 млрд. лв., което е увеличение с 2 млрд. лв. (+25,9%) спрямо предходната година. Но въпреки това приходите от ДДС са малко под планираните. В резултат на нарастването на цените на хранителните стоки, през 2023 г. е отчетен ръст в декларираните приходи от ДДС от големите хранителни вериги от 111,6 млн. лв. (+27,7%), пише в отчета на НАП.

Към края на миналата година има 30 дружества с просрочени задължения по ДДС за над 1 млн. лв. Общият размер на просрочените ДДС задължения на тези фирми е 64,1 млн. лв.

От НАП следят не само собствениците на скъпи лимузини и спортни автомобили, но и тези, които карат луксозни коли на лизинг.

Както “Труд news” вече писа, през миналата година е направен анализ на лизингополучатели на моторни превозни средства, в резултат на което са възложени 24 проверки за установяване на факти и обстоятелства и 33 проверки за съпоставка на имуществото и доходите на граждани. В резултат на проверките започват и ревизии, като към 15 януари 2024 г. е приключила една ревизия с установени допълнително задължения в размер на 4867 лв.

При съпоставяне на имуществото с доходите от НАП взимат предвид всички официални доходи на семейството, за да установят дали те са достатъчни за притежаваните имоти и автомобили от членовете на семейството. Данъчните взимат предвид и текущите разходи на семейството като например за екскурзии в чужбина, такси за обучение на децата, разходи за покупка на луксозни вещи, като скъпи часовници и бижута.

Търговците с печалба над 10 млрд. лв.

Фирмите в сектора на търговията реализираха над 10 млрд. лв. печалба само за една година.

Рекордната инфлация доведе до огромен ръст на печалбите на фирмите в почти всички сектори на икономиката, става ясно от отчета на НАП за миналата година. През 2023 г. фирмите подават годишни данъчни декларации за реализираната печалба през предходната 2022 г., когато беше отчетена рекордна инфлация в страната.

Данните на НАП показват, че през 2022 г., когато цените шеметно нарастваха, фирмите са реализирали ръст на печалбата с 24,2%, или с 9,1 млрд. лв., като отчетената печалба е 46,6 млрд. лв.

Най-голям ръст на печалбата от 55,9% има в сектора “Хотелиерство и ресторантьорство”, като общият размер на декларираната печалба от фирмите е 1,128 млрд. лв. Част от ръста на печалбата на хотелите се дължи на продължаващото възстановяване на сектора след резкия спад на туристите по време на ковид пандемията.

Огромен ръст на печалбата е реализиран и в сектора на селското стопанство. Печалбата в селското стопанство през годината с рекордна инфлация нараства с впечатляващите 54%, или с 908,7 млн. лв. и достига 2,592 млрд. лв.

На трето място по ръст на печалбата е секторът “Транспорт, складиране и пощи”, където увеличението е с 48,2%. Печалбата на фирмите в сектора само за година е 2,276 млрд. лв., което е със 740 млн. лв. повече спрямо предходната година.

Като абсолютна сума най-голям ръст на печалбата имат фирмите в сектора “Търговия; ремонт на автомобили”. През рекордната за инфлацията година фирмите от търговията са реализирали печалба в размер на 10,7 млрд. лв., което е ръст с 2,375 млрд. лв., или с 28,3% спрямо предходната година. Това увеличение на печалбата се дължи както на търговците на едро, така и на търговците на дребно. Фирмите в сферата на търговията имат най-голяма печалба спрямо дружествата от останалите сектори на икономиката. Търговията формира 23% от общия размер на печалбата на фирмите в страната.

Въпреки ръста на печалбите през 2022 г., приходите от корпоративния данък през 2023 г. са 4,823 млрд. лв., което е с 10,7% по-малко от плана за годината.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.