Няма насита: Банките щавят с още по-високи такси

0

Още по-високи такси за работа с пари в брой въвеждат редица банки в страната. Ненаситните банкери вдигат такси за теглене от банкомати в чужбина, за теглене на пари от офис, както и за обработка на редица документи и издаване на удостоверения. Всичко това става на фона на рекордните печалби, които реализират кредитните институции.

Банка ДСК вдига таксите за теглене на пари от банкомати в страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), където влизат държавите от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Това означава, че по-високи такси ще плащаме при теглене на пари от банкомати в страни като Турция, Сърбия и САЩ.

От 10 юли таксата за граждани и фирми за теглене от банкомат в страни извън ЕИП става 5 лв. плюс 1,5% от сумата, като допълнително има и такса за превалутиране в съответната валута. Ако сметката е в евро, таксата става 2,56 евро плюс 1,5% от сумата. Това означава, че за да изтеглите сума, равна на 100 евро, ще трябва да платите такса от малко над 4 евро плюс таксата за превалутиране.

В момента таксата за същата услуга е по-малка от 1 евро, тоест увеличението е над четири пъти. Освен това от 28 август Банка ДСК прекратява услугата за теглене на пари в наличност на ПОС в офис на банката с дебитни и кредитни карти на граждани и бизнес клиенти. Остава възможността за теглене на пари в брой от офис, но таксите за тази услуга са по-високи.

Пощенска банка и ЦКБ също вдигат редица свои такси. От 28 август Пощенска банка вдига таксите за граждани за теглене на пари в брой от офис от разплащателна или спестовна сметка. В момента таксата за суми до 2000 лв. е 0,60% от сумата, но не по-малко от 6 лв., а ще стане 0,70%, но не по-малко от 7 лв. За по-големи суми таксата за теглене с предварителна заявка нараства от 0,60% на 0,70%, а за теглене без заявка – от 0,70% на 0,80% от цялата сума, като минималният размер остава 15 лв.

Вдигат и таксите за теглене на суми от депозит. Ако искате да изтеглите пари не на падежа на депозит и не сте направили предварителна заявка, таксата ще бъде 0,85%, но не по-малко от 16 лв., а със заявка таксата става 0,75%, но не по-малко от 8 лв. В момента таксата за теглене не на падежа без заявка е 0,75%, но не по-малко от 16 лв., а със заявка е 0,65%, но не по-малко от 7 лв.

Пощенска банка вдига таксите и за някои преводи. Например таксата за вътрешнобанкови преводи между сметки на един клиент нараства от 4 лв. на 5 лв., а между сметки на различни клиенти – от 6 лв. на 7 лв. Банката въвежда и нова такса за използване на дебитни карти за онлайн хазарт. Таксата както за залагания, така и за получаване на печалбите по дебитна карта ще бъде 0,1% от сумата, но не по-малко от 20 ст.

Таксата за преиздаване на ПИН пък нараства от 3 лв. на 5 лв. Таксите за заявление и за годишно обслужване на кредитни карти Mastercard World нарастват от 80 лв. на 100 лв., а на Mastercard Standard и Visa Classic от 45 лв. на 49 лв. Пощенска банка въвежда и нова такса изготвяне на специфична информация от клиент. За документ на български таксата ще бъде 48,90 лв., а ако е на английски – 97,79 лв.

ЦКБ също вдига таксата за теглене на пари в брой от офис на банката. За суми между 100,1 лв. и 2000 лв. в момента таксата е фиксирана на 4 лв., а от 14 август става 6 лв. Таксата за вътрешнобанкови преводи на граждани нараства от 3,50 лв. на 4 лв. Освен това банката въвежда и комисионна за покупка или продажба на чуждестранна валута в брой. Освен чрез разликата между курсовете “купува” и “продава” от 17 юли банката ще печели и като взима комисионна в размер на 0,1% от сумата.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.