Развеждаме се с телекомите без неустойки!

0

От догодина телекомите няма да искат неустойка, ако клиентите им се откажат от договора заради вдигане на цените с ръста на инфлацията. Освен това мобилните оператори няма да прилагат индексация на цените, ако ръста на инфлацията е +/–2%.

Това се договориха Комисията за защита на потребителите и Алиансът на технологичната индустрия (АТИ), в който членуват тези трите големи мобилни оператора, както и още няколко по-малки телекоми.

До това решение се стигна след огромното обществено недоволство от трите големи телекома – A1, Виваком, и Йетел – които за трета поредна година индексираха с ръста на инфлацията цените на мобилните услуги на вече сключените договори с клиентите им.

Темата бе разглеждана и на специална комисия в парламента, на която депутатите призоваха КЗП да предприемат мерки за защита на потребителите, включително да проучат дали  индексацията на цените с инфлацията е неравноправна клауза в договорите, която може да бъде атакувана в съда. Тогава шефът на КЗП Стоил Алипиев обясни, че предпочита по-мекия подход на договаряне с мобилните оператори.

В крайна сметка споразумението на КЗП с тях е половинчато решение, защото индексацията на цените всяка година с ръста на инфлацията остава като опция. Клиентите дори да се откажат от договора си заради едностранно повишените цени, нямат друга опция за мобилните услуги, освен да отидат при един от другите два телекома, които също вдигат цените с инфлацията.

„В професионален диалог и след обстойно обсъждане на европейското и българското законодателство, добрите практики в другите държави от ЕС и решенията на Съда на ЕС, страните констатираха, че прилаганите клаузи за индексиране съответстват на приложимата нормативна рамка и практика“, се казва в съобщението, разпространено не от КЗП, а от АТИ.

Двете страни са се споразумяли за следното:

  • Въвеждане на право за потребителите да прекратят договора си при увеличаване на цени в резултат на индексация, без предизвестие и без да дължат определената в него неустойка за услуги. Потребителите могат да упражнят правото си за предсрочно прекратяване в срок от един месец от обявената от съответния оператор начална дата на индексация;
  • Определяне на прагове, в рамките на до +/–2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;
  • Намаляване на цените на абонаменти/услуги при отчетена от Националния статистически институт дефлация, за предходната календарна година, когато същата надвишава горните прагове;
  • Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страниците си.
  • Операторите ще отразят договорените промени в общите си условия в срок до 3 месеца. Новите клаузи ще се прилагат, считано от 1 януари 2025 г.

Припомняме, че А1 и Йетел вдигнаха за тази година цената на услугата с 9.5%, колкото е средногодишната инфлация за 2023 г., а Виваком с 4.5%. Предната година цените бяха повишени с над 15%.

Според омбудсмана Диана Ковачева клаузата за индексация на цените с инфлацията, която се прилага трета поредна година, е неравноправна. Първо, защото условията за индексация не са уговорени индивидуално с потребителите и те не може да преговарят за тях, второ, те се сключват във вреда на потребителите и те не може да се откажат от договора без неустойки. „Несправедливо и нелогично е да се ползва инфлацията, формирана от ръста на цените на хранителни стоки, жилищно поддържане и обзавеждане, хотели и ресторанти, здравни и образователни услуги, като основание за вдигане на цените на мобилните оператори“, коментира още Ковачева.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.