СКАНДАЛ: Асен Василев мачка БЕХ да изсипе още 1 млрд. в бюджета (ДОКУМЕНТ)

0

Финансовият министър Асен Василев мачка енергийния министър Румен Радев да поиска от „Българския енергиен холдинг“ да увеличи счетоводната си печалба за 2022 г. с 1 млрд. лв., които да бъдат преведени в бюджета като дивидент и данък върху печалбата.

Това става ясно от писмо на Асен Василев до Румен Радев от 13 юни, с което Mediapool разполага и чиято автентичност бе потвърдена от два независими източника.

Във вторник финансовият министър обяви, че една от мерките за свиване на бюджетния дефицит от 6.4% на 2.5% (на касова основа) ще бъде въвеждане на изискване за разпределяне на 100% от дивидента на държавните предприятия в полза на държавата вместо 50%, както предлагаше служебното правителство със свое решение от април 2023 г. С новата мярка в бюджета трябва да влязат допълнителни 780 млн. лв.

Идеята за събиране на 100% от дивидента на държавните фирми беше обсъждана и от служебното правителство, но впоследствие бе отхвърлена заради висок риск от проблеми. „Доколкото над 90% от очаквания дивидент за държавата е от „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ), е отчетено приоритетно становището на Министерството на енергетиката, съгласно което отчисления в размер над 50% от размера на печалбата поставя под риск поддържането на енергийните мощности от държавните енергийни дружества в изправност, застрашава енергийната и национална сигурност, както и сигурността на доставките на енергийни ресурси и не на последно място ще ограничи достъпа на дружествата от Групата на БЕХ до външно финансиране, което е необходимо за реализация на инвестиционните им програми и предстоящо плащане на главниците по емитираните от БЕХ облигационни емисии“, заяви през април екипът на тогавашният министър Росица Велкова.

Асен Василев обаче следва друга политика.

В писмото си до Радев от 13 юни той пише, че до момента „Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) е внесъл 291 млн. лв. дивидент за 2022 г. Според него обаче тази сума е „значително под разчетената в бюджета“. „Това се дължи основно на начислени обезценки от страна на БЕХ, които са намалили печалбата по предварителния му финансов отчет с 1 млрд. лв., за който риск бе информиран и служебният министър на енергетиката, но без резултат“, пише Василев.

Затова той настоява министър Радев като принципал на БЕХ да отмени решението на служебния енергиен министър за одобряване на годишния финансов отчет на холдинга и годишния отчет за дейността, както и решението за разпределяне на печалбата за 2022 г. Василев настоява още за вземане на решение за „неначисляване на обезценки за финансовата 2022 г.“ и представяне на ГФО за 2022 г. за нова заверка от регистриран одитор. След това от БЕХ се очаква да коригира и данните за печалбата си пред НАП за данъчни цели до 30 юни тази година.

Все още няма отговор от МФ на изпратени въпроси по темата, но в отговор на запитване на бТВ по време на брифинг във вторник Асен Василев заяви, че няма право да иска нищо от БЕХ. „Това, което е в предвидено от БЕХ в проекта на бюджет, е това, което беше заложено от служебния кабинет – да се събере 100% от дивидента по мярка и по оценка на служебния кабинет. Това, което съм поискал от Агенция за държавна финансова инспекция, е да влезе във всички дружества, които отчисляват дивидент и да провери счетоводната политика, че отговаря на българските и международните стандарти“, каза Василев.

Според счетоводители в случая най-важното е дали решението за корекция в отчета се взима по политически причини (например за да се напълни държавния бюджет) или наистина има експертни основания и съмнения за допуснати грешки в отчета, който вече е одобрен от министерството и заверен от одитор.

Според ГФО 2022 на БЕХ печалбата е 3.130 млрд. лв., а неразпределената към края на годината е 3.209 млрд. лв. Обезценките са за 1 млрд. лв. и както предходни години те се дължат предимно заради обезценка на вземания от „Топлофикация София“ ЕАД с оглед сключените договори за цесии с дружеството и забавата в обслужването на задълженията от страна на топлофикационното дружество по вече сключени договори за кредит с БЕХ. През 2021 г. г например обезценките са били за 527.058 млн. лв., докато през 2020 г. са за 217.709 млн. лв.

Годишният финансов отчет на БЕХ за миналата година вече е заверен от одитор, който по неофициална информация на Мediapool дори е предложил обезценката да е още по-голяма от въпросните 1 млрд. лв., но в крайна сметка се е съгласил с аргументите на холдинга.

БЕХ има две облигационни емисии, листнати на ирландската и българската финансова борса за общо 1.2 млрд. евро с падеж през 2025 и 2028 г., поради което компанията спазва международните счетоводни стандарти.

Не е ясно дали заверен вече годишен финансов отчет може да се преразглежда и променя заради нареждане на финансов министър.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.