Служебни министри предлагат: Военно обучение в 10 и 11 клас, привличат резервисти срещу платени такси за университет

0

Учениците от 10. и 11. клас ще минават през военно обучение, предвижда Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, приета днес от Министерския съвет по предложение на служебните министри на отбраната и образованието. 

Досега тези часове бяха разпределени в 9. и 10. клас, а обучението бе регламентирано в наредба от 2013 г., която се отменя с новия акт.

Промените влизат в сила от предстоящата учебна 2023/2024 г.

Нормативният документ регламентира възможността държавата да плаща част от семестриалните такси на студентите, желаещи да преминат военно обучение и да станат резервисти, както и такова да бъде осигурено и на други желаещи цивилни.

Обучението ще провеждат висшите ни училища.

Учениците

Военното обучение ще се провежда по пет учебни часа във всеки от двата класа в часа на клас от 1 декември до края на учебната година. Военни или цивилни от Министерството на отбраната ще подготвят учениците в присъствието на класния им ръководител.

10. клас обхваща следната подготовка:

– усвояване на знания и умения, свързани със защитата на родината;

– същност и съдържание на гражданско-военните отношения;

– оказване на помощ на населението от въоръжените сили при военни кризи;

– оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм;

– защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Темите за 11. клас включват:

– въоръжени сили на Република България – история и настояще;

– мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната;

– същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на България;

– въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили;

– приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България.

Студентите

Военното обучение за студенти и висшисти ще е 1000 часа, два семестъра в рамките на две учебни години.

Държавата ще покрива до 25%, но не повече от 300 лева, за всяка от платените две семестриални такси.

За него няма да имат право да се записват чужди граждани, както и притежаващи двойно гражданство – българско и чуждо, а единствено хора с едно – българско – гражданство.

За периода на присъственото военно обучение на студентите ще се осигуряват: безплатно настаняване, безплатна храна или левовата ѝ равностойност, застраховка срещу смърт и неработоспособност вследствие злополука при изпълнение на задълженията във връзка с обучението, униформено облекло и снаряжение.

Записаните за придобиване на професионалната квалификация „Офицер от запаса“, които не завършат обучението си, ще трябва да върнат средствата за обучение, настаняване и храна за периода, в който са били обучавани.

Завършилите ще полагат военна клетва и ще им се присвои първо офицерско звание по резерва.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.