Страшно е! 28 нападения на мечки в Родопите само за месец

0

Двадесет и осем нови нападения на мечки върху селскостопанско имущество или домашни животни са регистрирани от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян през месец август.

Най-много нанесени щети има на територията на община Смолян.

Шест сигнала са подадени от района на с. Арда, като в петте случая има доказателства за нападения от защитения от закона вид – кафява мечка. Два сигнала има от село Могилица, по един от Чокманово, Киселчово и Мугла.

Мечки са нападали още в районите на  селата Дебеляново и Планинско, община Баните, в с. Забърдо и в района на Чепеларе, с. Борино и с. Барутин, община Доспат. Умъртвени животни има още в землища на селата Гьоврен, Триград, Чуруково, както и в Девин.

Три щети са регистрирани в района на община Ардино и по едно в с. Манастир, община Лъки, и с. Жижево, община Сатовча. Пострадали са предимно домашни животни и пчелини, уточняват от инспекцията.

На 20.08.2023 г. по повод на сигнал на телефон 112 е извършена проверка в района на село Чавдар от експерти на РИОСВ – Смолян и служители при горското стопанство в Доспат.

При проверката е открита мъртва кафява мечка. Екземплярът е млад мъжки, в цялост, без липсващи органи, като смъртта е настъпила преди няколко дни. При първоначалния оглед не е установена причината за смъртта.

За изясняване на обстоятелствата по случая е сезирана прокуратурата.

Кафявата мечка е вид, включен в приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие, отбелязан със знак (*) и за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс – „Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.“

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.