Всичко важно: Какво трябва да знаем за вота в неделя

0

Кандидатите за депутати и евродепутати на предстоящите у нас в неделя избори 2 в 1 са общо 6518 души, които са издигнати от 31 партии и коалиции.

На 9 юни изборният ден ще започне в 07:00 и ще приключи в 20:00, но ако към този час пред някои от секциите има още чакащи хора, там гласуването може да продължи до 21:00.

Секциите в страната ще са около 13 хиляди, а с машини ще се гласува в 9346 от тях. В чужбина ще има 769 места за гласуване, като в 245 от тях ще се гласува с машини.

В секциите с машини избирателите ще имат право да избират дали да гласуват с устройство или с хартия, като за тези избори надписите на двете бюлетини са в различни цветове. Бюлетините за депутати ще са в зелен цвят, а в тези за евродепутати – в син.

За депутати могат да гласуват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. При евроизборите се изисква и уседналост. За да може един български гражданин да гласува, трябва да е живял през последните три месеца в България или в друга държава членка на Европейския съюз и да има адресна регистрация към 9 март.

За този вот от ЦИК взеха решение, че избирателите, които нямат право да участват в евровота, ще гласуват само с хартиена бюлетина.

Как ще се гласува

Независимо дали ще гласуват с хартия или с машина, решилите да идат до урните трябва да представят личната си карта на член на секционната избирателна комисия, който проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената.

При машинен вот избирателят трябва да получи от член на секционната избирателна комисия карта. Тя трябва да се постави в слота на машината с чипа нагоре. След това обаче няма директно да се появи бюлетина.

Вместо това всеки избирател трябва да посочи в кои избори иска да гласува. Ако иска да даде вота си и в двата вида избори, той може да маркира и двете опции или да натисне „Избирам всички“.

След това следва екран с второ потвърждение. Ако след това избирателят е маркирал само един вид вот, но по-късно реши, че иска да гласува и за другия – няма да може да го направи.

След като избере в кой вид иска да гласува избирателят, на дисплея на машината ще се появи бюлетина, идентична с хартиената. Ако формацията, за която избирателят иска да гласува, е на втората страница, той трябва да натисне надписа „Следваща стр“. Когато намери партията или коалицията, за която иска да гласува, избирателят може да я маркира и да гласува и с преференция като натисне кръгчето с избрания от него номер, който може да е от 101 нататък.

След като вече е маркиран изборът, гласоподавателят трябва да натисне „Преглед“. На екрана ще се появи формацията, за която гласува, ако е дал и преференция, ще се появи и името на кандидата в листата.

Ако няма грешка, избирателят трябва да натисне „Гласуване“.

След това машината ще отпечата разписка, която гласоподавателят трябва да вземе след звуковия сигнал. Ако той е гласувал и в двата вида избори, ще се отпечатат две разписки. Дали една или две, разписките трябва да бъдат сгънати. След това избирателят трябва да вземе картата от машината и да я даде на член на секционната комисия, а разписките трябва да пусне в специална кутия. После трябва да се подпише в избирателния списък.

При гласуване с хартия избирателят трябва да каже дали иска да гласува и в двата вота или само за евродепутати, или само за парламент.

Представителят на секционната комисия откъсва бюлетина от кочана, показва я на избирателя, сгъва я, поставя един печат на гърба на бюлетината и я подава на избирателя

Избирателят трябва да отбележи със син химикал със знак „Х“ или „V“ своят избор в бюлетината. Ако гласува за народни представители и иска да отбележи преференция, той трябва да отбележи със същия знак кръгчето с номера на конкретния кандидат. Първият кандидат в листата е с номер 101, вторият – със 102 и т.н. Ако е маркиран само номер в кръгчето, но не и в квадратчето – вотът е недействителен.

След като гласува, избирателят сгъва бюлетина или бюлетините и я (ги) подава на член на комисията, който задължително поставя втори печат на гърба на всяка бюлетина и сверява дали номерът ѝ съответства на номера в кочана. След това, без да я разгъва, откъсва отрязъка с номера на бюлетината и го пуска в определената за това кутия.

Избирателят пък трябва да пусне бюлетината в съответната урна.

За да бъде действителна бюлетината, вотът в нея трябва да е отбелязан само за една партия със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят. Гласът е действителен дори да не е отбелязана преференция. Същото важи и е отбелязана повече от една преференция, тогава обаче вотът се зачита само за партията, но преференциите не се отчитат.

Бюлетината е действителна само ако на нея са поставени два печата от избирателната комисия.

Вотът няма да бъде зачетен, ако на хартията е изписано нещо или ако е надраскана.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.