Започва ремонт на Бетонния мост в Пловдив

0

Започва ремонт на Бетоновия мост в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на НКЖИ.

В обхвата на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“, финансиран със средства от Механизъм за свързване на Европа, се изпълнява договор за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив.

За да бъдат постигнати по-добри експлоатационни параметри на железопътната инфраструктура в района на жп гара Пловдив, се налага  реконструкция на Бетоновия мост. От главния архитект на Община Пловдив е издадено Разрешение за строеж в сила от 09.05.2024 г. за „Комуникационно-транспортно решение за връзка на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Македония“ при пресичането на жп ареала на гара Пловдив, при съществуващия Бетонен мост с Възложители ДП НКЖИ и Община Пловдив.

Община Пловдив е одобрила временна организация на движението на пътни превозни средства, като определената дата за преустановяване на движението е 15.06.2024 г. Срокът за изграждане на конструкцията на съоръжението и привързване към съществуващите рампи е до 6 (шест) месеца от датата на въвеждане на временната организация за движение.

В периода от 15 до 25 юни 2024 г. ще се изпълняват основно дейности по демонтаж и реконструкция на съществуваща мрежа на техническата инфраструктура, тролейбусна контактна мрежа и улично осветление, захранващи фидери, разчистване на зоната от растителност, отстраняване на тротоарна настилка и изграждане на изливни пилоти при двата устоя на моста.

От 17 юни 2024 г. ще бъде възстановено движението на влаковете в гара Пловдив по челните коловози, чрез което ще се възстанови железопътната връзка на гара Филипово с гара Пловдив и ще бъде преустановено трансбордирането на пътниците в участъка

След 25 юни 2024 г., в условията на пълно преустановяване на движението на влакове под Бетоновия мост в гара Пловдив, за срок от 40 дни ще започне демонтажът на връхната конструкция на съоръжението и строително-ремонтни работи по железопътната инфраструктура, включващи изграждане на нов железен път, изграждане на нова контактна мрежа, системи за сигнализация и телекомуникации, дренажни системи. За удобство на пътниците ще бъде изграден временен експлоатационен пункт с перон в района на пешеходното пресичане на ул. „Аксентий Велешки“, от и до който ще заминават/пристигат влаковете по направленията Пловдив-Асеновград-Пловдив и Пловдив-Свиленград-Пловдив.  Влаковете по направление Пловдив-Бургас/Варна-Пловдив ще се движат през гара Филипово, с което времепътуването ще бъде намалено средно с 15 минути.

За изграждането на Комуникационно-транспортния пробив под жп гарата е въведена временна организация на движение в района на кръговото кръстовище на площад „Гарата“ и се изграждат покривните плочи на съоръжението. В началото на месец юли предстои завършване на последната такава и стартиране на изкопа от северната страна. От южната страна по ул. „Димитър Талев“ е въведена временна организация и се изпълняват изкопните дейности под покривна плоча. Подменени са водопроводните и канализационните колектори с нови по бул. „Васил Априлов“- запад и ул. „Д-р Никола Ковачев“. В момента се подменят част от водопроводната и канализационна мрежа в зоната на локалното платно на бул. „Христо Ботев“, за осигуряване връзките на кръговото кръстовище. През месец юли ще бъде реконструирана топлопроводната мрежа между ул. „Радецки“ и ул. „Тракия“.

В края на месец август се очаква да бъде възстановено движението по кръговото кръстовище и ще остане затворен за движение само бул. „Васил Априлов“.

Строителните дейности в района на гара Пловдив се очаква да приключат през първата половина на 2025 г.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.